Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

Verzekeringswereld opgelet: stap nu over op eHerkenning!

# Blijf verzekerd van veilige toegang tot (uw) online diensten

Gepubliceerd op: 29 april 2021

Al ruim 20 jaar gebruikt de verzekeringsbranche het Digitaal Paspoort als standaard voor inloggen. Deze gedateerde methode voldoet echter niet meer aan hedendaagse eisen op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en functionaliteit. Daarom maakt de verzekeringsbranche de overstap naar een toekomstbestendige oplossing. Vanaf 1 januari 2022 zal het Digitaal Paspoort geheel vervangen zijn door eHerkenning. Bent u een online dienstverlener die eHerkenning wilt ontsluiten? Of een gebruiker die eHerkenningsmiddelen wil aanschaffen? Signicat zorgt voor een een soepele migratie!

# Waarom de overstap naar eHerkenning?

Het Digitaal Paspoort voldoet niet meer aan tegenwoordige veiligheidseisen als multifactorauthenticatie, is niet gebruiksvriendelijk en brengt hoge kosten met zich mee. Het inlogmiddel verdwijnt dan ook om deze redenen. Maar wat is dan een geschikt alternatief? eHerkenning is dé standaard voor B2B authenticatie in Nederland en is aangewezen als meest geschikte opvolger voor het Digitaal Paspoort.

Het eHerkenningstelsel heeft een bewezen track-record, staat onder toezicht van agentschap Telecom en kent het hoogste betrouwbaarheidsniveau vanuit de Europese eIDAS verordening. Het is een persoonsgebonden inlogmiddel dat meer veiligheid biedt voor zowel gebruiker als dienstverlener. Daarnaast beschikken steeds meer gebruikers al over eHerkenning omdat verschillende overheidsorganisaties het middel nu al vereisen voor toegang tot hun diensten. De overheid heeft er zelfs voor gekozen om eHerkenning te gaan gebruiken als standaard inlogmethode bij overheidsdienstverleners. Met ingang van de Wet digitale overheid (Wdo) wordt dit verplicht.

#
Welk betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning is straks vereist binnen de verzekeringsbranche?

In de verzekeringsbranche wordt eHerkenning ingesteld op betrouwbaarheidsniveau drie (kort gezegd EH3). Dit houdt in dat gebruikers inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code, pincode (via token) of app met QR-code. Dit betrouwbaarheidsniveau zal in de nabije toekomst ook de norm worden voor het inloggen bij andere diensten met eHerkenning. Momenteel wordt hetzelfde niveau gehanteerd bij overheidsorganisaties als het UWV, de Belastingdienst en de RVO. Goed om te weten voor gebruikers: met een middel op een hoger niveau kun je altijd inloggen bij diensten die een lager niveau vragen.

# Wanneer moet ik als dienstverlener/gebruiker overstappen naar eHerkenning?

Vanaf 1 januari 2022 is het Digitaal Paspoort niet langer te gebruiken. Voor die tijd zullen gebruikers zoals intermediairs of financieel adviseurs moeten overstappen op EH3 om te kunnen blijven inloggen bij de online diensten van verzekeraars. Op dit moment is er sprake van een overbruggingsperiode. Niet alle gebruikers beschikken al over eHerkenning en niet alle online dienstverleners accepteren al eHerkenning. Signicat zorgt voor een soepel migratieproces voor zowel gebruikers als online dienstverleners. Hierdoor bent u altijd verzekerd van veilige toegang tot (uw) online diensten in de verzekeringswereld, ook tijdens de overbruggingsperiode!

# Een soepele migratie, ongeacht uw situatie!

Ik ben een online dienstverlener: verzekeraar of service provider
Met de Signicat Identity Broker kunt u eenvoudig het Digitaal Paspoort en eHerkenning ontsluiten om toegang te verlenen. Hiermee garandeert u dat iedere gebruiker tot 1 januari 2022 toegang heeft tot uw online diensten, ongeacht welk inlogmiddel er wordt gebruikt. Daarnaast bieden we een kant en klare oplossing waarmee u de twee inlogmiddelen gemakkelijk aan elkaar koppelt. Het gevolg: uw systemen herkennen direct dezelfde gebruiker wanneer deze is overgestapt van het Digitaal Paspoort op eHerkenning. De migratie-flow wordt hiermee volledig geautomatiseerd, resulterend in een win-win situatie voor u én uw gebruikers!

Ik ben een gebruiker: intermediair, financieel adviseur of medewerker
Gedurende de gehele overgangsperiode kunt u gebruik blijven maken van het Digitaal Paspoort. Verzekeraars zullen daarnaast steeds vaker de mogelijkheid bieden om in te loggen met eHerkenning. Vanaf dat moment mag u zelf kiezen met welk middel u inlogt. Omdat eHerkenning persoonsgebonden is, heeft iedere gebruiker die inlogt het middel nodig. In tegenstelling tot het Digitaal Paspoort wordt eHerkenning niet door één partij geleverd. Ons sub-brand We-ID is een van de grootste leveranciers van eHerkenningsmiddelen. De benodigde EH3 middelen kunt u dan ook eenvoudig direct bij hen verkrijgen!

# Webcast: eHerkenning vervangt Digitaal Paspoort, wat nu?

Tijdens dit webinar hebben we uitvoerig besproken wat de Digitaal Paspoort migratie kan betekenen voor uw organisatie. Dit deden wij in samenwerking met Gerhard Gerritsen, consultant bij SIVI, hét kennis- en adviescentrum voor digitaal zakendoen in de Nederlandse verzekeringsindustrie.