Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog
Satish Ganner

Key Account Manager

Van bezit naar delen: waarom KYC cruciaal is voor mobiliteitsaanbieders

Deelmobiliteit rukt op. Uit onderzoek van ANWB Zakelijk blijkt dat meer dan acht op de tien ondernemers uiteindelijk verwacht over te stappen van het bezitten naar het delen van vervoersmiddelen, of dat nu fietsen, scooters of auto’s zijn. Die populariteit stelt mobiliteitsaanbieders wel voor een uitdaging. Hoe stellen ze de identiteit van al die nieuwe klanten onomstotelijk vast?

Mobiliteitsaanbieders moeten weten aan wie ze een auto, scooter of step toevertrouwen. ‘Know Your Customer’ (KYC) is erg belangrijk in deze sector. Ze moeten weten wie de gebruiker is en of die gebruiker de rekening kan betalen. Validatie van deze gegevens is essentieel. De mobiliteitsaanbieder moet bijvoorbeeld zeker weten dat de gebruiker een kopie van zijn eigen paspoort of rijbewijs inlevert, en niet van een gestolen of vervalst identiteitsbewijs.

Aanbieders lopen verschillende risico’s als dit KYC-proces niet op orde is, waaronder:

1. Verduistering
Het risico bestaat dat criminelen valse identiteiten gebruiken om voertuigen te huren met de intentie om ze te stelen of voor illegale activiteiten te gebruiken. Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen en reputatieschade.

Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) concludeerde dat autodieven steeds vaker gehuurde of geleasede auto’s met valse papieren doorverkopen en exporteren naar het buitenland. Vorig jaar ontving de politie bijna 1.300 aangiftes van verduistering. In 2016 waren dit er nog 450.

2. Facturerings- en incassoproblemen
Als de factureringsgegevens van een klant onjuist zijn, kan dit leiden tot onbetaalde facturen. Het corrigeren van onjuiste factureringsgegevens brengt bovendien extra administratieve kosten met zich mee. Dit kan variëren van de tijd die besteed wordt aan het achterhalen van de juiste gegevens tot kosten die gemaakt worden voor het opnieuw verzenden van facturen.

In sommige gevallen kunnen onjuiste factureringsgegevens leiden tot juridische problemen. Als een klant beweert dat hij geen factuur heeft ontvangen vanwege onjuiste factureringsgegevens, kan dit leiden tot geschillen over late betalingen of boetes. En tot ontevredenheid bij de klant en zelfs het verlies van klanten.

3. Complianceproblemen
Leasingpartijen moeten voldoen aan diverse wet- en regelgevingen met betrekking tot het identificeren en verifiëren van klanten. In Nederland valt leasing bijvoorbeeld onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Deze wet verplicht organisaties om een grondig cliëntenonderzoek uit te voeren, waarbij het vaststellen van de identiteit van de klant een cruciaal onderdeel is. Het niet naleven van de Wwft en andere relevante wet- en regelgeving kan leiden tot zware boetes en andere sancties, wat de financiële positie en reputatie van de aanbieder ernstig kan schaden.

Onboarding vaak inefficiënt
Het belang van een gedegen onboarding kan niet worden onderschat. Helaas constateer ik dat veel onboardingprocessen nog (deels) handmatig zijn, waarbij klanten naar een kantoor moeten komen om hun identiteitsbewijs fysiek te laten zien. Deze handmatige processen zijn tijdrovend en foutgevoelig, wat kan leiden tot vertragingen voor klanten en hogere kosten voor leasingpartijen.

Klanten die een frustrerende of inefficiënte onboardingervaring hebben, kunnen zelfs afhaken. Onderzoek van Signicat bevestigt dit: meer dan twee op de drie consumenten hebben in 2022 aanvragen afgebroken. Dit gebeurt vooral omdat het te lang duurt (21 procent) of omdat er te veel persoonlijke informatie wordt gevraagd (21 procent).

Digitaliseer onboarding
Het onboardingproces moet eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk zijn om klanten soepel door de stappen te leiden. Het moet daarnaast nauwkeurig en veilig zijn om klantgegevens te beschermen en fraude te voorkomen. Bovendien is naleving van alle relevante wet- en regelgeving essentieel. Digitalisering kan hierbij helpen.

Signicat biedt oplossingen die helpen bij het optimaliseren van onboardingprocessen. Met uitgebreide digitale identiteitsoplossingen, waaronder compliant onboarding, veilige login en elektronische handtekeningen, zorgt Signicat voor lokale compliance in meerdere markten. Oplossingen zoals InstantKYC en VideoID bieden snelle en veilige identiteitsverificatie.

Neem vandaag nog contact op met Signicat om uw onboardingproces te verbeteren.