Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

Signicat in artikel Zorg/ICT magazine

# Veilig inloggen op mijnomgevingen in de zorg

De uitwisseling van medische gegevens moet beter. Zogenaamde ‘mijnomgevingen’ spelen hierin
een belangrijke rol. Maar dan moeten die mijnomgevingen wel goed worden ingericht. In een artikel
voor ICT/Magazine haalt Esther Makaay, eID Specialist bij Signicat (voorheen Connectis), vijf aandachtspunten voor een
veilig inlogproces aan.

# De vijf punten die Makaay noemt zijn:

# 1. Selectie juiste inlogmiddelen

Er moet een hoge mate van zekerheid zijn over de identiteit van de inloggende gebruiker.
Bijvoorbeeld DigiD biedt die zekerheid en is geschikt voor het raadplegen van medische gegevens of
bevestigingen van afspraken.

# 2. Gebruiksvriendelijkheid

De drempel om in te loggen moet zo laag mogelijk zijn. Signicat biedt verschillende mogelijkheden
om het inloggen te vereenvoudigen, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.
3. Ondersteuning multifactorauthenticatie
Multifactorauthenticatie biedt extra zekerheid over de identiteit van de gebruiker.

# 4. Beheersbaarheid

Een inlog met een social account levert bijvoorbeeld andere informatie op dan een inlog met DigiD.
Die informatie moet de zorginstantie wel kunnen verwerken.

# 5. Naleving wet- en regelgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strikte eisen. Zeker aan de
bescherming van bijzondere persoonsgegevens. Bovendien zijn publieke en semi-publieke
dienstverleners gehouden aan de Europese eIDAS-verordening.

Het volledige artikel van Esther Makaay is hier te lezen.