Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog
Laatste ontwikkelingen rondom de European Digital Identity Wallet (EU Wallet)
Esther Makaay

Business & eID Analyst/Architect - Signicat

Laatste ontwikkelingen rondom European Digital Identity Wallet

U heeft er misschien al wat over gehoord: er komt een nieuwe Europese identiteitsoplossing aan! Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde dit al aan in haar “State of the Union” speech in 2020. De contouren hiervan beginnen zich inmiddels af te tekenen. Dus tijd voor een update!

# Hoe zat het ook alweer met deze European Digital Identity Wallet?

De ‘European Digital Identity Wallet’ (EU Wallet) is een applicatie op een mobiele telefoon, waarin een door de overheid uitgegeven bronidentiteit staat. Hiermee kunnen gebruikers inloggen bij bedrijven en overheden in heel Europa. Maar een 'wallet' is meer dan een nieuwe vorm van DigiD. Vergelijk het met een digitale portemonnee, waarin ook allerlei visite- en klantkaarten zitten. In de wallet passen verschillende soorten informatie die gerelateerd zijn aan de bronidentiteit. Denk aan contactgegevens, bedrijfsinformatie, kwalificaties of verzekeringsinformatie. Zelfs het rijbewijs kan aan de EU Wallet worden toegevoegd.

Een gebruiker kan de informatie delen met partijen in heel Europa en zo met behulp van de EU wallet bijvoorbeeld een auto huren op vakantie, schade of letsel melden bij zijn verzekering en een medicatielijst delen met een buitenlandse zorgverzekeraar. Daarbij is de gebruiker volledig ‘in control’, die bepaalt welke informatie er in de EU Wallet wordt verzameld en welke gegevens er worden gedeeld met een derde partij.

# De EU wallet wordt géén Europese identiteit

In tegenstelling tot wat nog vaak wordt geschreven, wordt de EU Wallet geen Europese identiteit. De standaarden voor interoperabiliteit en de eisen aan veiligheid, privacy en functionaliteit zijn Europees. Maar de oplossing zelf wordt op nationaal niveau door de lidstaten uitgegeven. Als Nederlander kunt u dus een Nederlandse wallet krijgen, waarbij de Nederlandse overheid uw identiteitsgegevens verstrekt. In die zin is het vergelijkbaar met een identiteitskaart - ook die wordt door de Nederlandse overheid uitgegeven en is vervolgens bruikbaar in andere Europese landen.

Het grote verschil met bestaande oplossingen zoals DigiD, is dat een EU Wallet ook gebruikt kan worden door private partijen. Daarmee wordt het mogelijk om op basis van betrouwbare identiteitsgegevens bijvoorbeeld concertkaartjes te kopen of een abonnement af te sluiten. Via de wallet kan er bovendien meer informatie worden gedeeld dan enkel identiteitsgegevens. Hierdoor is het niet meer nodig om bijvoorbeeld afschriften of verklaringen per mail te overleggen.

# Waar staan we nu met de EU Wallet?

De plannen en beloften zijn er, maar de oplossing zelf is nog ‘work in progress’:

 • Er wordt hard gewerkt aan een revisie van de eIDAS/2 regulering, die de European Digital Identity Wallet wettelijk mogelijk gaat maken.
 • Ondertussen zijn de technische experts bezig met de uitwerking van een architectuur-framework en een toolbox.
 • En om te zorgen dat het ook echt van de grond komt, zullen een aantal grote projecten van start gaan die laten zien hoe de wallet in de praktijk werkt.

De Europese Commissie heeft dan ook een ‘call for proposals’ uitgeschreven voor grootschalige projecten die de EU Wallet gaan implementeren met echte toepassingen op verschillende gebieden, zoals het mobiele rijbewijs, online gezondheidszorg, educatie en professionele kwalificaties en geautoriseerde betalingen. Dit alles moet natuurlijk vanuit een internationale context gebeuren. In zo’n complex project zijn veel gespecialiseerde partijen betrokken om dit mogelijk te maken:

 • Dienstverleners die gebruik willen maken van een EU Wallet
 • Partijen die een wallet kunnen gaan uitgeven
 • Organisaties die nuttige data en attributen kunnen leveren
 • Partijen die de betrouwbaarheid van data en attributen kunnen garanderen
 • Providers die betrouwbare elektronische handtekeningen kunnen creëren met zo’n wallet

# De rol van Signicat bij het ontwikkelen van de EU Wallet

Een groot deel van bovenstaande diensten lijken sterk op wat Signicat nu al doet: het veilig koppelen van dienstverleners aan diverse methoden voor authenticatie, identiteitsverificatie en elektronisch ondertekenen. Uiteraard willen wij dat klanten in de toekomst gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die de EUDI-wallet biedt. Daarom participeren wij actief in deze ‘call for proposals’, samen met een groot aantal andere partijen en overheden, om de mogelijkheden voor betrouwbare online interacties in de toekomst verder te verbeteren.

# Tot slot, wat belangrijke data:

 • De selectie voor de call for proposals vindt dit najaar plaats, de projecten starten vervolgens per 1/1/2023 met een looptijd van 2 jaar.
 • Architectuur framework & toolbox worden eind 2022/begin 2023 verwacht
 • Referentie implementatie EU Wallet - mid 2023
 • eIDAS/2 regulering revisie - 2023