Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog
Woman using a laptop
Anna Hannover

Product Marketing Manager @ Signicat

Het belang van betrouwbaar digitaal bewijs

Veilig opslaan en overzien van digitale gegevens en transacties? Signicat’s Digital Evidence Management (DEM) maakt het verschil!

Hete adem in de nek: strenge- wet en regelgeving 

Bedrijven moeten met steeds meer wet- en regelgeving rekening houden. Een goed voorbeeld is de Wwft-leidraad, die is opgesteld om te voorkomen dat criminelen hun geld kunnen witwassen. Tegenwoordig moet iedere Nederlandse organisatie die te maken heeft met geldstromen of de aankoop en verkoop van (dure) goederen hieraan voldoen, zo ook verzekeraars en online casino’s. Wwft-plichtige organisaties moeten onderzoek doen naar waar het geld van hun klant vandaan komt en ongebruikelijke transacties melden bij de FIU.

Betrouwbaar bewijs: toon aan wie wat heeft gedaan en wanneer 

Het voldoen aan wet- en regelgeving als de Wwft kan uitmonden in een hoop werk. Daarnaast moeten Wwft-plichtige organisaties bewijs kunnen overleggen van verschillende activiteiten, zoals het cliëntenonderzoek, transacties en autorisaties. Het verzamelen van dergelijk bewijs is vaak een tijdrovend proces, doordat logboeken, verschillende databases en bestandsystemen handmatig moeten worden doorgepluisd. En er kunnen vragen worden gesteld over de data integriteit. Hoe bewijst u dat er niet is geknoeid met deze gegevens?

Bespaar tijd en kosten

Dit is waar Digital Evidence Management (DEM) perfect van pas komt. DEM is een simpele API-oplossing voor het beveiligen en verzamelen van digitaal bewijs. De API kunt u eenvoudig integreren in bestaande bedrijfsprocessen en vermindert de hoeveelheid handmatig werk bij het overleggen van digitale bewijslast. Alle gegevens worden digitaal verzegeld met behulp van Signicat’s QTSP dienstverlening (Qualified Trust Service Provider). Dit zorgt voor de hoogste mate van betrouwbaarheid op het gebied van data-integriteit.

Veelzijdige oplossing voor diverse use cases 

Naast het beveiligen van gegevens kunt ook eenvoudig metadata toevoegen. Zo zijn gegevens eenvoudig terug te vinden bij een audit of geschil. Hoeft u gegevens maar tijdelijk te bewaren? Stel dan een vervaldatum in waarop het systeem de data automatisch verwijdert. Verzamelde gegevens worden automatisch versleuteld op onze beveiligde cloudservers. De klant blijft eigenaar van de gegevens en is dan ook gegevensbeheerder. Signicat treedt hierbij op als gegevensverwerker zodat u met een gerust hart voldoet aan de AVG-vereisten.