Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

iDIN-leeftijdsverificatie voor de aankoop van alcohol online

Vorig jaar is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. De nieuwe wet kent strengere eisen rondom leeftijdsverificatie bij de verkoop van alcohol online. Maar deze eisen zijn nog niet heel concreet en bieden minderjarigen in de praktijk nog te veel ruimte om via deze weg aan alcohol te komen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil daarom in de toekomst concretere eisen stellen aan de online leeftijdscheck. InnoValor is een partner van Signicat die in opdracht van VWS onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden voor online leeftijdsverificatie bij de verkoop van alcohol. Uit het onderzoek komt naar voren dat iDIN een kansrijk middel is om dit probleem op te lossen.

Strengere eisen voor online leeftijdsverificatie

De nieuwe Alcoholwet stelt op dit moment geen strenge eisen aan online leeftijdsverificatie. Er wordt alleen vermeld dat online slijters betrouwbaar moeten controleren dat de klant meerderjarig is. In de praktijk wordt dit vaak afgedaan met een 18+ vinkje of het invoeren van de geboortedatum. De bezorger moet vervolgens aan de deur controleren of de klant daadwerkelijk meerderjarig is. In de toekomst wil VWS concrete eisen stellen aan het online leeftijdsverificatiesysteem voor de aankoop van drank. Het ministerie heeft InnoValor opdracht gegeven om te onderzoeken wat de mogelijkheden te zijn, door onder andere te kijken naar bestaande oplossingen voor online leeftijdsverificatie zoals digitale identiteiten.

Kansrijk middel om dit probleem op te lossen: iDIN

InnoValor bespreekt in het onderzoek verschillende bestaande oplossingen, waaronder DigiD en iDEAL 2.0. DigiD blijkt al snel geen optie omdat het alleen door overheidsorganisaties en partijen met een publieke taak mag worden gebruikt. iDEAL 2.0 kan in de toekomst een interessante optie zijn maar is nog niet gelanceerd.

iDIN, het ‘zusje’ van iDEAL, is daarentegen een gevestigde oplossing. Bij iDIN worden de bankgegevens niet gebruikt om te betalen maar om iemand te identificeren. Door in te loggen bij hun mobiel bankieren app kunnen consumenten geverifieerde identiteitsgegevens delen zoals hun leeftijd. Het proces is super eenvoudig en in een mum van tijd afgerond. Bovendien is iedereen gewend om op deze manier in te loggen bij internetbankieren. Doordat iDIN gebruikmaakt van geverifieerde identiteitsgegevens, vermindert het de kans op ‘liegen’ van minderjarigen. Steeds meer Nederlandse consumenten zijn bekend met iDIN, op jaarbasis vinden er al miljoenen transacties plaats.

InnoValor wijst iDIN dan ook aan als kansrijk middel voor online leeftijdsverificatie. Naast iDIN noemt InnoValor een aantal andere eID’s die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn, zoals het Belgische itsme en de ‘digitale identiteitsportemonnee’ van IRMA.

iDIN-leeftijdsverificatie in de ‘offline’ retail

iDIN is niet alleen geschikt voor leeftijdsverificatie in de online wereld maar ook in de ‘offline’ wereld. Retailers die leeftijdsgebonden producten verkopen moeten de leeftijd van klanten controleren. Het is mogelijk om iDIN ook hiervoor in te zetten met behulp van QR-codes. Bij de leeftijdscontrole scant de klant de QR-code op de betaalautomaat en kan door in te loggen bij de bankieren app direct zijn leeftijd bevestigen. Zo zijn klanten niet langer afhankelijk van een identiteitskaart en is er een hogere mate van identiteitszekerheid. Het scannen van QR-codes is dankzij iDEAL al een vertrouwde methode die door meer dan de helft van alle Nederlandse consumenten wordt gebruikt.