Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

eHerkenning: klaar voor Europees gebruik

Nederlandse bedrijven kunnen vanaf nu ook eHerkenning gebruiken om in te loggen bij diensten en instanties van andere Europese landen. Om precies te zijn, alle landen die onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Online zakendoen over de grens wordt hiermee net zo betrouwbaar en veilig als in eigen land. Deze nieuwe mogelijkheden zullen zorgen voor een grotere vraag naar eHerkenning.

Mijlpaal

eHerkenning kan worden gezien als DigiD voor bedrijven. Eén manier om makkelijk in te loggen voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs. Een onmisbare schakel in het online zakendoen met overheidsorganisaties en steeds meer tussen bedrijven onderling. Om verkeer van online diensten tussen landen te bevorderen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de wens uitgesproken om eHerkenning geschikt te maken voor gebruik binnen heel Europa. De techniek die dit mogelijk maakt is tot stand gekomen door een samenwerking van Signicat (We-ID), de RVO, RvIG, Logius en BZK. Nederlandse bedrijven en organisaties met middelen vanaf betrouwbaarheidsniveau EH3 kunnen inloggen bij aangesloten overheidsorganisaties.

Nieuwe mogelijkheden, grotere vraag

Deze ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden voor organisaties die gebruikmaken van eHerkenning. Zo kunnen bijvoorbeeld buitenlandse vergunningen en douanezaken eenvoudig digitaal worden geregeld. Dit bespaart een hoop tijd en papierwerk. Deze nieuwe mogelijkheden zullen de vraag naar eHerkenningsmiddelen een boost geven en daarmee de bekendheid van eHerkenning vergroten.