Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

4 redenen waarom de European Digital Identity Wallet kan mislukken

De Europese Commissie kondigde in 2020 de komst van de European Digital Identity Wallet (EU wallet) aan. De EU wallet wordt ontwikkeld om een geschikte oplossing voor digitale identificatie te bieden aan burgers en inwoners van de Europese Unie. Aan het huidige ontwerp kleven echter bepaalde risico’s, waar men onvoldoende rekening mee lijkt te houden. Onze collega en digital identity expert Jon Ølnes bespreekt deze risico’s in een uitgebreide analyse. Hieronder leest u een korte samenvatting.

# Achtergrond

De EU wallet wordt gereguleerd vanuit een gereviseerde versie van de Europese eIDAS verordening (“eIDAS 2.0”). Deze verordening wordt vergezeld door de European Identity Framework act. Zowel eIDAS 2.0 als het raamwerk zijn nog in ontwikkeling. In totaal is 74 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opzetten van ten minste vier pilots die van start gaan in 2023. In juni 2022 is 26 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het leveren van een referentietoepassing van de EU wallet.

# Risico’s verbonden aan het huidige ontwerp van de European Digital Identity Wallet

Er zijn verschillende risico’s te bedenken die het succes van de EU wallet negatief kunnen beïnvloeden. Deze risico's hebben we onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:

  1. Gebrek aan “buy-in” van belangrijke partijen en EU-inwoners
  2. Voorgestelde wallet-ecosysteem klopt niet commercieel gezien
  3. De oplossing is technisch nog onvolwassen en te complex
  4. Botst juridisch gezien met bestaande wet- en regelgeving

Het is niet ons doel om aan de hand van deze analyse beperkende maatregelen voor te stellen voor het ontwerp van de Wallet. Maar de risico’s zouden wel moeten worden meegenomen in de grootschalige pilots en het werk van de eIDAS Expert groep.

# Waarom de European Digital Identity Wallet een succes kan worden

Dus waarom geloven we bij Signicat dat de EU wallet nog steeds een succes kan worden? Kort gezegd, omdat het initiatief voor een wederopleving van de identity-services industrie zorgt en er meer aandacht is voor het belang van de gebruiker.

De EU wallet bouwt voort op aspecten waarbij de gebruiker volledig ‘in control’ is over welke informatie er in de wallet wordt verzameld en welke gegevens er worden gedeeld met een derde partij. Bijna alle Identity experts geloven dat het wallet-principe de beste manier is om toekomstige identiteitsdiensten te ontwerpen. Mocht de EU wallet geen succes worden, dan zullen vergelijkbare wallet-oplossingen dit “gat” waarschijnlijk opvullen.

Signicat is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de EU wallet en neemt deel aan pilots van het Europese project. Doordat we ons bewust zijn van alle haken en ogen, weten we dat het uiteindelijke resultaat niet perfect zal zijn. Maar alle ontwikkelingen rondom de Wallet zullen grote bijdrage leveren aan het faciliteren van meer vertrouwen in de digitale wereld.