NemID, Holder det i retten?

Foruden identifikation af en bruger til fx Netbank og andre webtjenester, kan NemID også anvendes som digital signatur eller elektronisk underskrift på dokumenter.

En elektronisk underskrift på et dokument består af en teknisk proces, der binder aftaledokumentet sammen med brugerens NemID – når denne anvendes til elektronisk underskrift.

Hvad hedder det egentlig? Nogle kalder det digital signatur, nogle elektronisk underskrift og andre igen eSignatur.

Når man nu har underskrevet sin ansættelseskontrakt elektronisk med NemID – hvad så. Ja heldigvis er der i langt de fleste tillfælde jo ikke brug for nogen form for dokumentation af den aftale man har. Men det sker jo, at en af parterne har brug for at henvise til den aftale man har indgået og igen i enkelte tilfælde inddrage en tredie part som en fagforening, rådgiver eller måske retsvæsen. Det er derfor vigtigt at disse tredie parter nemt kan få adgang til og have tillid til det aftale dokument det drejer sig om.

Det handler altså om, at formidle det elektronisk underskrevne aftaledokument så tredie parten får den nødvendige indsigt og tillid til aftale dokumentet, at vedkommende kan udføre sin del.

I en evt retssag – hvor der endnu ikke er noget erfaringsgrundlag med elektronisk underskrevne aftaledokumenter – vil aftaledokumentet indgå som bevis på samme måde som et fysisk underskrevet aftaledokument, eller en e-mail, etc. Hos de fleste virksomheder er det et juridisk anliggende om man vælger den ene eller anden løsning til af indgå aftaler med kunderne (modparten). For at belyse de retslige udfordringer og muligheder med elektronisk underskrift, har vi fået en af de førende IT Rets Advokater Nis Peter Dall fra Bender von Haller og Dragsted, til at udarbejde et notat.

Notatet kan downloades her Notat – Vejledning vedrørende anvendelse af digitalt signerede dokumenter i retsplejen mv

Kort fortalt er der for visse aftaler én primær udfordring, som notatet også belyser, og det er originalitetskravet i retsplejeloven og kreditaftaleloven. Her fremgår det at en dommer kan kræve at se originaldokumentet.

En af de vigtigste egenskaber ved et elektronisk underskrevet dokument er, at man til hver en tid kan detektere om det er blevet ændret (hacket eller kompromitteret på anden vis). Det vil sige man kan have flere eksemplarer af et elektronisk underskrevet aftaledokument og hvert eneste af disse til hver en tid være sikker på, at det er nøjagtig det samme som da det blev underskrevet elektronisk med NemID

Signicat on the Deloitte Tech Fast 50 list

For the second year in row Signicat has been ranked one of Norway’s fastest growing businesses in the technology, media, telecom and biotechnology industries. This ranking is based on an analysis of turnover over the last five years, which included 20,000 companies nationwide.

Read more on Deloitte Tech Fast 50

The Norwegian Post launches digital mailbox secured by Signicat

Norway Post is continuously developing its services to meet its customer’s current and future needs. A result of this is the new digital mailbox that is going to be launched this spring.

The digital mailbox will be based on a person’s street address and national ID number. It will thus be easy to find the mail recipient and the digital mailbox will take note of any changes to your street address.

Citizens can use any of the widely distributed Norwegian eIDs for accessing the mailbox in a secure way. Support for multi-ID authentication is provided by Signicat, who also is providing Norway Post with eID used for securing online change of address.

Link to Norway Post’s Press Release in English and Norwegian.