Skip to main content

Luottamus- ja varmennepalvelut koko asiakaspolulle

Sähköiset luottamus-, varmenne- ja allekirjoituspalvelut koko asiakaspolun tueksi, alkaen asiakkaaksi tulemisesta.

 • Henkilöllisyyden varmistaminen

  Tunne asiakkaasi, vaikka et koskaan tapaisi heitä kasvotusten.

 • PSD2-vaatimukset täyttävä tunnistussovellus

  Tarjoa kitkaton asiakaskokemus salasanattomalla asiakastunnistuksella.

 • Täytä viranomaisvaatimukset

  Sähköinen ja automatisoitu KYC / AML asiakkaaksi tulon yhteydessä.

Tunne asiakkaasi myös sähköisissä kanavissa

Kuluttajat odottavat nykyisin täysin sähköisiä prosesseja, kuten asiakkaaksi tuleminen, vaikka yrityksesi olisi täytettävä tiukat viranomaisvaatimukset asiakkaan tuntemiselle. Tutkimukset osoittavat, että nimenomaan kömpelö tai vain osittain sähköinen asiakkaaksi tuleminen ovat syitä siihen, että moni potentiaalinen asiakas jättää leikin kesken ja hylkää hakemuksen: jopa 63 % eurooppalaisista kuluttajista kertoi tehneensä näin vuonna 2020*.

Koska finanssialallakin valtaosa uusien asiakkaiden hankinnasta tapahtuu nykyisin sähköisissä kanavissa, on konversiot tärkeää optimoida. Sama koskee jatkuvaa asiointia, sillä asiakkaan sitouttaminen vaatii asiakaspolkujen optimointia. Toimitamme ratkaisuja koko asiakaspolulle alkaen asiakkaaksi tulemisesta kitkattomaan biometriseen tunnistamiseen niin verkkosivuille kuin mobiilisovellukseen, sekä joustavia, turvallisia sähköisen allekirjoittamisen ratkaisuja niin verkkopohjaisena portaalina kuin minkä tahansa sovelluksen kanssa integroitavana ratkaisuna.

A single platform covering the whole customer lifecycle

 • Signicat supports 25+ Electronic Identity schemes, numerous registry lookup databases, and multiple 3rd party identity verification technologies (such as OnFido) and even social logins. Our open API means we can add additional attributes, schemes and lookups depending on your requirements.

 • MobileID, our mobile authentication solution ensures you remain PSD2 SCA compliant while providing a seamless and user-friendly authentication experience for mobile banking. We also provide additional authentication options such as our own identity provisioning, integrating with existing IAM solutions, or using eIDs for authentication.

 • A streamlined but secure electronic signing process ensures you can quickly secure agreements and consent from your customers. We can help you set the right level of assurance around securing these agreements by requiring different levels of validation before a document is officially signed.

 • Onboarding businesses as clients remains a highly manual process. We can work with you to customize a process that validates the individual who is representing the business, confirm they are an approved signatory, conduct KYC and AML checks, and perform checks on the business identity.

 • Signed electronic documents, like all digital artefacts, are prone to Moore’s law. Over time they can be brute-force hacked unless they are archived properly. Our Preserve offering ensures your documents remain secure and tamper resistant, even after a customer agreement is terminated.