Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Lehdistötiedotteet

Signicat peräänkuuluttaa viranomaisilta joustavuutta Tupas-siirtymän jälkeen

Suomalaiset yritykset eivät ole valmiita sähköisen tunnistamisen muutoksiin, mutta aika on käymässä vähiin. Signicat tukee Finanssiala ry:n pyyntöä joustavuudesta valvovan viranomaisen taholta siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Helsinki 5.9.2019 – Signicat, johtava sähköisten tunnistuspalvelujen tarjoaja, toi esille suomalaisten yritysten matalan valmiuden Tupas-siirtymään elokuun alussa, ja nyt myös viranomaiset ovat huolestuneet asiasta. Finanssiala ja Traficom ovat tällä viikolla huomioineet Tupas-siirtymän alhaisen valmiuden ja siihen liittyvät riskit ja nyt Finanssiala pyytää Traficomilta joustavuutta siirtymäajan jälkeen.

Signicat julkaisi kyselyn tulokset 12. elokuuta 2019:

  • 24 % toimijoista ei todennäköisesti ehdi tekemään vaadittuja muutoksia.
  • Niistä vastaajista, joille Tupas-siirtymä on tuttu, 73 % kertoo kuulleensa Tupas-siirtymästä mediasta ja 50 % pankeilta
  • 79 % sanoo, ettei ole kuullut luottamusverkosta, jonka muodostavat tunnisteiden tarjoajat ja tunnistuspalvelujen välittäjät ja joka on varsin keskeisessä roolissa sähköisessä tunnistamisessa

Signicat tukee Finanssialan ehdotusta, sillä on ilmeistä, että kaikki Tupas-protokollaan perustuvaa vahvaa sähköistä tunnistamista käyttävät yritykset eivät ehdi päivittämään tekniikkaansa syyskuun loppuun mennessä. Pahimmassa tapauksessa yrityksen sähköiset asiointipalvelut lakkaavat toimimasta, kun asiakkaat eivät voi enää kirjautua palveluihin. Traficom on sähköistä tunnistamista valvova viranomainen, jolla on valta määrätä seuraamuksia toimijoille, joiden tunnistuspalvelut eivät täytä lain vaatimuksia*.

“Sähköinen tunnistaminen on yksi digitalisaation kulmakivistä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, ja tunnistuspalvelujen häiriöiden seuraukset voivat olla laajat. Tuemme siksi Finanssialan toivomusta siitä, että Traficom valvovana viranomaisena on joustava siirtymäajan päättymisen jälkeen, jotta sähköisten palvelujen katkeamaton toiminta voidaan turvata”, toteaa Signicatin maajohtaja Antti Harsunen.

“Muutoksessa on kyse tekniikan päivittämisestä entistä turvallisempaan, mikä on kaikkien osapuolten etu. Tupas ei enää 1.10.2019 täytä lain vaatimuksia vahvalle sähköiselle tunnistamiselle, joten tunnistuspalvelujen taustalla oleva tekniikka on päivitettävä uuteen ja turvallisempaan protokollaan, jotta palvelujen toiminta jatkuu ilman katkoksia ja lain edellytysten mukaisesti.”

#
Palvelujen käyttöönotto entistä helpompaa

Sähköinen tunnistaminen on aiemmin edellyttänyt, että yritys tekee sopimuksen jokaisen verkkopankkitunnuksia myöntävän pankin kanssa. Nyt tunnistuspalvelut voi ostaa tunnistusvälityspalvelujen tarjoajalta, jolloin kaikkien pankkien tunnistusvälineet saa käyttöönsä yhdellä sopimuksella. Sen lisäksi, että tämä tuo suoria kustannussäästöjä, säästää se aikaa ja ylläpitoresursseja, kun yrityksen ei enää tarvitse ylläpitää useita eri rajapintoja.


“Tunnistusvälittäjän avulla Tupas-muutos on mahdollista kohdata ilman häiriöitä loppukäyttäjien palveluihin. Tunnistusvälittäjän valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota luotettavuuteen ja kokemukseen, ja lisäksi pohtia palveluntarjoajan kykyä tarjota palveluita myös kansainvälisille markkinoille - liiketoiminnan laajentaminen sähköisissä kanavissa on nykyisin helppoa, ja oikeidenkumppaneiden avulla entistä turvallisempaa,” Harsunen vinkkaa.

*Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090617