Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Lehdistötiedotteet

Buildbite tuo vahvan tunnistautumisen osaksi rakennusprojektin projektinhallintaa ja vahvistaa tällä tavalla osapuolten välistä luottamusta rakennusalalla

Helsinki, 16.11.2022 – Buildbite tuo vahvan tunnistautumisen osaksi rakennussektorille suunnattua projektinhallintasovellusta. Vahva tunnistautuminen parantaa rakennusprojektien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja projektin eri osapuolten oikeusturvaa. Buildbiten teknologiakumppanina vahvan tunnistautumisen osalta toimii Signicat, Euroopan johtava luottamus- ja varmennepalveluiden sekä allekirjoitusratkaisujen toimittaja.

Rakennus- ja remontointiprojektien onnistuminen perustuu pitkälti rakennusprojektin eri osapuolten väliseen keskinäiseen luottamukseen. Rakennusprojekteissa jopa puolet työajasta käytetään kuitenkin sellaiseen työhön, jota ei voida laskuttaa asiakkaalta. Keskeisiä syitä tehottomuuteen ovat perinteisesti olleet ongelmat projektijohtamisessa ja erityisesti rakennusyrityksen ja asiakkaan välisen viestinnän puutteet.

Rakennuskustannusten nousun ja rakennusmateriaalien saatavuushaasteiden odotetaan lisäävän rakennusprojektien yhteydessä esiintyviä riitatilanteita. Puutteellisen tiedon tai jopa pelkän muistivaran pohjalta käytävät oikeusprosessit johtavat useimmiten projektin epäonnistumiseen ja kaikkien osapuolten taloudellisiin menetyksiin.

Buildbite sovelluksessa rakennus- ja remonttiprojektien eri työvaiheet, tehtävät ja muutokset voidaan hyväksyttää eri osapuolten välillä. Näin voidaan varmistua, että osapuolet ovat yhtä mieltä projektin etenemisestä. Hyväksynnät onnistuvat Buildbitessa vahvasti tunnistautuneena esimerkiksi pankkitunnuksilla. Tällöin osapuolet tietävät varmuudella kenen kanssa asioivat ja samalla hyväksynnät ja projektien eteneminen dokumentoituu asianmukaisesti.

"Vahva tunnistautuminen osana Buildbiten kaltaista modernia projektinhallintatyökalua parantaa osapuolten välistä luottamusta ja vähentää kiistatilanteita. ”, sanoo Antti Harsunen, Signicatin Suomen maajohtaja.

"Yhteistyö Signicatin kaltaisen kansainvälisen toimijan kanssa avaa Buildbitelle mahdollisuuden nopeaan laajentumisen Euroopan markkinoilla, aikana jolloin rakennusprojekteihin riskien hallinta on entistä tärkeämpää", sanoo Lars-Michael Paqvalën, Buildbiten toimitusjohtaja.

Pelkästään Suomessa on n. 1,6 miljoonaa omakoti- ja paritaloa sekä kesämökkiä, joihin säännöllisin väliajoin tehdään rakennus- ja remontointitöitä, joten asia koskettaa meistä monia.