Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Lehdistötiedotteet

Alexandria Pankkiiriliike valitsi Signicatin sähköiset allekirjoituspalvelut

Signicat valikoitui allekirjoituspalvelujen toimittajaksi ensiluokkaisen tietoturvan ja luotettavuuden ansiosta. "Vaikka sähköisen allekirjoitusratkaisun valinnan kanssa olisi kiire, on tärkeää ymmärtää että kaikki sähköiset allekirjoitukset eivät ole saman arvoisia", Signicatin Suomen maajohtaja Antti Harsunen muistuttaa.

Helsinki, 02.11.2020 - Alexandria Pankkiiriliike Oyj on valinnut Signicatin sähköiset allekirjoituspalvelut sähköisiin palvelukanaviin ja asiakasneuvojien käyttöön. Ratkaisut otetaan käyttöön säästämisen ja sijoittamisen palveluja tarjoavan Alexandrian kaikissa toimipisteissä ja tuodaan osaksi digitaalisia palvelukonsepteja.

Alexandria on yksi Suomen suurimmista säästämisen ja sijoittamisen palvelujen tarjoajista, ja yrityksellä oli vuoden 2019 lopussa hoidossa asiakasvaroja 1,9 miljardin euron arvosta. Henkilökohtainen palvelu on ollut vuonna 1996 perustetun Alexandrian toiminnan ja menestyksen ydin, ja vuonna 2019 yrityksellä olikin 30 toimipistettä ympäri Suomea. Asiakastapaamisia vuoden aikana kertyi 74.000, ja näiden seurauksena solmittujen sopimusten allekirjoittaminen tapahtui kasvotusten asiakasneuvojan kanssa.

“Sijoituspalvelutoiminta on luottamusbisnestä. Ala on myös vahvasti säänneltyä ja toimiluvanvaraista, jonka vuoksi jokaisen asiakkaan kanssa tehtävä toimeksianto ja kaikki dokumentit on käytävä huolellisesti ja selkeästi ennen allekirjoittamista läpi. Olimme kehittäneet jo aiempina vuosina merkittävästi omia prosessejamme, mutta keväällä 2020 maailma ympärillämme kuitenkin muuttui äkillisesti, ja päätimme olla ensimmäisten joukossa sopeutumassa tähän muutokseen. Asiakastapaamisemme ovat edelleen yhtä henkilökohtaisia kuin aiemminkin, mutta tapahtuvat yhä useammin etäpalaverina muun muassa videon välityksellä. Pystymme tekemään kaikki toimeksiannot sähköisesti, mistä olemme saaneet paljon positiivista palautetta asiakkailtamme", Alexandrian kehitysjohtaja Pekka Junes valottaa taustoja.

Sähköiset allekirjoitukset eivät ole tasavertaisia

Perusteellisen selvitystyön tuloksena Alexandria valitsi Signicatin allekirjoitusratkaisut. Ensimmäisessä vaiheessa yritys ottaa neuvonantajien käyttöön helppokäyttöisen Signicat Sign Portal -ratkaisun, joka mahdollistaa sijoitus- ja säästösopimusten lähettämisen asiakkaille suojatussa sähköisessä muodossa, ja allekirjoittamisen pankkitunnuksilla tai Mobiilivarmenteen avulla. Tämän johdosta asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan ilman, että tarvitaan tapaamista kasvotusten, ja ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta päästä näkemään asiakirjojen sisältöä. Signicatin portaali- ja rajapintaratkaisut muodostavat kokonaisuuden, joka pystyy vastaamaan Alexandrian tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Alexandria aloittaa samaan aikaan myös Signicatin rajapintoihin perustuvan allekirjoitusratkaisun rakentamista sähköisiin asiakaskanaviin.

Markkinoilla on useita erilaisia ratkaisuja sähköiseen allekirjoittamiseen, ja tietoturva oli Alexandrialle erittäin tärkeä valintakriteeri.

Yhteistyökumppanimme ovat pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, joilla on tiukat kriteerit esimerkiksi sille, missä tiedostomuodossa sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat ovat. Signicat on äärimmäisen luotettu toimija markkinoilla, ja tämä toi luottamusta yhteistyön aloittamiselle. Loppujen lopuksi sähköisen allekirjoituksen kulmakiviä on voitko luottaa allekirjoituksen tuottajaan. Signicatin sähköiset allekirjoitukset täyttävät esimeriksi Euroopan sähköisiä luottamuspalveluja säätelevän eIDAS-asetuksen vaatimukset, Junes täsmentää.

Signicat Sign Portal luo sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat PAdES-tiedostomuodossa (PDF Advanced Electronic Signature). Tämä asiakirjaformaatti perustuu yhteisiin eurooppalaisiin standardeihin, jotka ETSI (European Telecommunications Standards Institute) on luonut sähköisten allekirjoitusten luotettavuuden edistämiseksi. PAdES-asiakirja sisältää XAdES-liitteen (XML Advanced Electronic Signature), joka sisältää tiedot sähköisestä allekirjoituksesta. Tämän avulla sähköisen allekirjoituksen aitous voidaan todistaa.

Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa organisaation sopeutumista uuteen arkeen

Signicat Sign Portal säästää asiakasneuvojien aikaa, sillä asiakirjat voidaan valmistella sähköisesti ilman, että niitä tarvitsee tulostaa ja allekirjoittaa paperilla. Myös asiakkaalle sähköisten asiakirjojen allekirjoittaminen on kätevää, sillä ne avataan ja allekirjoitetaan pankkitunnuksilla, mikä onnistuu sekä tietokoneella että mobiililaitteella.

“Sähköisen allekirjoituksen ratkaisujen kysyntä on räjähtänyt vuonna 2020, ja moni on tehnyt päätöksen ratkaisun valinnasta kiireessä. Kaikki sähköiset allekirjoitukset eivät kuitenkaan ole samanlaisia, ja joissakin tapauksissa allekirjoituksen aitoutta ei pysty varmentamaan millään tavalla. On siis tärkeää, että sähköisen allekirjoituksen ratkaisuja vertaillessa ymmärtää mitä allekirjoitukselta pitää vaatia, jotta se palvelee tarkoitustaan myös tulevaisuudessa ja tilanteissa, joissa sen aitous on todistettava vaikkapa oikeudessa”, valottaa Antti Harsunen, Signicatin Suomen maajohtaja.

"Digitaalinen palvelukonsepti auttaa meitä palvelemaan nykyisiä asiakkaitamme monipuolisemmin ja ilman toimistoverkon asettamia maantieteellisiä rajoituksia. Samassa palvelumme ovat täysin uuden, laajemman asiakasryhmän saatavilla", Junes kertoo kuinka Alexandriassa nähdään sähköisten palvelukanavien rooli myös tulevaisuudessa.