Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogi
Clare MacNaughton

Content Manager

Tunnetko riskit petosten ja rahanpesun säädösten huomiotta jättämisessä?

Petokset ja erilaiset riskiskenaariot voivat tehdä yritysmaailmassa toimimisesta haastavaa. Viranomaisten ja lainsäätäjien tiukentaessa säädöksiä ja lakeja, on niiden huomiotta jättämisessä yhä suuremmat riskit.

Digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja lanseeraukseen liittyy aina suurta innokkuutta ja odotuksia, mutta myös haasteita. Henkilöllisyyden tarkistaminen, petosten ja rahanpesun estäminen sekä erilaisten säännösten noudattaminen voivat aiheuttaa valtavaa päänsärkyä, etenkin jos olet vasta-alkaja näiden vaatimusten parissa. Petostentorjunta ja riskienhallinta ovat keskeisiä osia nykyajan liiketoimintaa, sillä riskejä voi ilmaantua missä tahansa vaiheessa asiakassuhteiden hallintaa.

# Vältä sakot ja mainehaitta

Pääsääntöisesti EU on lakien ja direktiivien lähteenä Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat velvollisia panemaan EU:n määräykset täytäntöön. Esimerkkinä toimii 6AMLD, kuudes rahanpesun torjunnan direktiivi, jossa EU on tiukentanut säätelyä, ja poistanut porsaanreikiä. Tämän lisäksi jäsenvaltiot panevat usein täytäntöön omia kansallisia lakejaan ja määräyksiään. 

Tämä koskee myös kansallisia rahoitustarkastuksen viranomaisia, kuten Suomen Finanssivalvontaa, jotka voivat määritellä tarkempia paikallisia säädöksiä liittyen petoksiin tai rahanpesuun. On hyvä huomata, että myös monet EU:n ulkopuoliset maat, kuten Norja ja Iso-Britannia, noudattavat samoja säädöksiä ja lakeja.

Säädöksiä ei ole mahdollista noudattaa jälkikäteen, joten yrityksen tulee olla valmis noudattamaan niitä alusta alkaen sekä suunnitella toimenpiteet niiden mukaisesti. Kun yritys on auditoinnin kohteena, ja sen aikana huomataan, että on jäänyt huomaamatta pienikin yksityiskohta, seuraukset ovat todennäköisesti vakavia. Mikäli toiminta on haavoittuvaista ja alttiina rikollisille toimenpiteille, seuraa siitä valtavia sakkoja. Tämä vaikuttaa myös yrityksen maineeseen.

# Pysy ajan tasalla muuttavassa maailmassa

Tekniikan kehittyessä, ja viranomaisten saadessa yhä enemmän tietoa siitä miten erilaisia petoksia voidaan tehdä, tiukentuvat samalla myös määräykset. Pelkästään viime vuosina tietoturvatoimia on tiukennettu enemmän kuin koskaan. Tämän myötä niiden noudattamatta jättämisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Hyväksy pelkästään aidot asiakkaat ja välty huijareilta.

# Tunnista varhaiset varoitusmerkit

Huolellinen suunnittelu takaa sen, että yritys on valmis vastaanottamaan ​​uusia asiakkaita ja hallitsemaan asiakkaantuntemisen (KYC) ja Customer Due Diligence (CDD) -tarkastukset.


Edellä mainitut sisältävät vähintään seuraavat tarkastukset:

  • henkilöllisyyden vahvistaminen
  • sanktio- ja PEP-listojen tarkistaminen
  • luottotietojen tarkastus
  • henkilöllisyysasiakirjan varmentaminen

Tarvittavat tarkastukset voivat olla hyvinkin laajoja

Oikein tehty ja säädöstenmukainen asiakkaaksi rekisteröityminen voi paljastaa prosessin aikana esimerkiksi talousrikollisen, sillä voi ehkäistä petoksia ja muita riskejä. Tarkastukset pitävät yrityksen turvassa huijareilta ja ei-toivotuilta asiakkailta. Laajat tarkastukset ovat erityisen tärkeitä säännellyillä aloilla, eli yrityksissä, jotka ovat lain mukaan velvoitettuja suorittamaan tarkastuksia. 

Tarkistuksilla tietoon saadut varhaiset varoitusmerkit auttavat yritystä poistamaan yritystoimintaan ja asiakkaisiin liittyviä uhkia. Prosessi auttaa varmistamaan, että yrityksen asiakkaaksi pääsee vain aitoja asiakkaita ja ne pienentävät riskiä rikollisten ja muiden epäilyttävien henkilöiden mukaantuloon.

Vaatimustenmukainen myös asiakkaaksi tulon jälkeen

Uudet tekniikat mahdollistavat säädösten noudattamisen automatisoinnin, ja kun se on tehty onnistuneesti, loppukäyttäjä ei tiedä, että kyseessä on todellisuudessa monimutkainen prosessi. Pelkästään se ei ole tärkeää, että sinulla on hyvä prosessi asiakassuhteen hoitamiseksi, vaan on myös tärkeää pysyä ajan tasalla kaikista yritystäsi koskevien säädösten muutoksista.

Manuaaliset prosessit jättävät tilaa inhimillisille virheille

Henkilöllisyys-, talous- ja AML-tarkastukset on suoritettava riippumatta siitä, tekeekö ne manuaalisesti vai automatisoidun prosessin kautta. Vaatimusten noudattamiseen investoiminen on kallista, mutta noudattamatta jättäminen aiheuttaa paljon kustannuksiaan suuremman riskin organisaatiolle. Asiakkaat odottavat palveluiden olevan käytettävissä verkon kautta sekä tarjolla vuorokauden ympäri. Palveluntarjoajat, jotka eivät täytä tätä odotusta, näkevät mahdollisten asiakkaidensa siirtyvän kilpailijoiden luo. KYC-prosessin suunnittelu tarkoittaa oikean tasapainon löytämistä vaatimustenmukaisuuden ja käyttökokemuksen välillä varmistaen samalla, että toinen ei vaaranna toista.

Investoimalla RegTechiin (Regulatory Technology) voi automatisoida säädösten noudattamisen

Risk Orchestration on Signicatin modulaarinen KYC-, AML- ja riskienhallinta-alusta, joka voidaan integroida mihin tahansa olemassa olevaan järjestelmään tai liiketoimintaprosessiin. Sen sijaan, että yritys käyttää aikaa, rahaa ja henkilöstöresursseja suorittamaan tarkistuksia manuaalisesti eri osastojen toimesta useista erillisistä verkkopalveluista, ja vielä kokoaa ja käsittelee datan, voidaan koko prosessi automatisoida rajapintojen avulla.

Toimiminen useiden eri toimittajien kanssa

Asiakkaat odottavat nopeaa ja virheetöntä digitaalista kokemusta ja asiakkaaksi rekisteröitymistä. Useiden eri toimittajien kanssa toimiminen, jotta kaikki tarvittavat tiedot saadaan selville lisäävät tarpeettomia kustannuksia ja vievät paljon aikaa. Sen lisäksi, että yrityksen on hallittava useita toimittajasuhteita, saattaa samalla syntyä myös pullonkauloja prosessiin tai jäädä aukkoja eri palveluiden yhteensopivuuksiin (kuten AML/KYC-tarkastukset).Yhden toimijan valitseminen kannattaa.

Yritys ei pelkästään hanki all-in-one-ratkaisua, joka vastaa säädösten noudattamistarpeisiin, vaan samalla saa reaaliaikaista tietoa, perusteellisen kirjausketjun ja pääsyn petos- ja riskiasiantuntijoiden tiimiin, joka ei tee kompromisseja vaatimustenmukaisuudesta.Yksi toimittaja, yksi alusta, runsaasti mahdollisuuksia.