Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blogi
Riku Louho

Terveyspalveluiden digitalisaatio etenee vauhdilla

Terveydenhuolto on ottanut viimeisten reilun kahden vuoden aikana valtavia harppauksia digitalisoitumisessa. Koronapandemia aiheutti vuonna 2020 kovan boostin terveydenhuollon digitalisoitumiseen, samalla nopeuttaen digitaalisiin asiointikanaviin siirtymistä. Muutamassa kuukaudessa vietiin lävitse useammille vuosille suunnitellut digitalisointihankkeet. Terveyspalveluyritykset ovatkin tuoneet uusia palveluita ja toiminnallisuuksia tarjolle tiheästi.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat ovat oppineet digitaalisen asioinnin helppouteen, nopeuteen ja sujuvuuteen. Terveyspalveluidentarjoajille digitalisaatio on tuonut niin ikään merkittäviä etuja. Digitalisaation ja etäpalveluiden avulla pystytään helpottamaan resurssipulaa, hyödyntämään asiantuntijoita tehokkaammin, parantamaan hoidon saatavuutta ja myös tarjoamaan asiakkaille entistä parempia ja oikea-aikaisempia neuvoja ja palveluita. Kyse on siis kaikin puolin hyvästä kehityksestä, jolla on varmasti myös yhteiskunnallista merkitystä.

Missä tällä hetkellä mennään terveyspalveluiden digitalisaatiossa?

Tein pienen ja käytännönläheisen tarkastelun minkälaisia palveluita ja toiminnallisuuksia erityisesti yksityisen sektorin toimijat tarjoavat tällä hetkellä. Perustoiminnallisuuksien listaus on jo varsin kattava; ajanvaraus, reseptin uusiminen chatissa tai sovelluksessa, tutkimustulosten jakaminen, rokotus- ja muut terveystiedot sekä etävastaanotot esimerkiksi videoyhteydellä. Edellä mainitut ovat siis palveluita, jotka löytyvät jo nyt johtavien toimijoiden sovelluksista tai verkkopalveluista.

Eroavaisuuksiakin toki löytyy. Osassa palveluista lääkäri on tavoitettavissa vaikkapa chatin kautta 24/7, kun taas osalla toimijoista palvelu on käytössä vain tiettyjen kellonaikojen puitteissa. Lisäksi erikoistilanteet, kuten esimerkiksi toisen puolesta asiointi on tehty mahdolliseksi osassa palveluista, mikä helpottaa vaikkapa lapsen lääkäriasioiden hoitoa. Osa toimijoista on integroinut sovellukseensa myös maksamisen ja osalla on mukana muita lisätoimintoja, kuten näppärä Kela-kortin kuvan lataaminen ja vakuutusyhtiötietojen tallentaminen.

Peruskuluttajan näkövinkkelistä tämän päivän terveyspalvelut ovat laadukkaita ja mahdollistavat jo nyt rutiiniasioiden hoitamisen helposti ja ainakin omaan käyttööni nuo mainitut lisäpalvelut ovat järkeenkäypiä. On todella mielenkiintoista seurata tämän toimialan kehittymistä ja nähdä mitkä ovat seuraavia laajaan käyttöön tulevia uusia käyttötapauksia.

Turvallinen ja käyttäjäystävällinen tunnistaminen perusedellytyksenä

Terveystiedot ovat sensitiivistä tietoa. Sen vuoksi digitaaliset terveyspalvelut on rakennettava korkeat turvallisuusvaatimukset huomioiden ja käyttäjät täytyy tunnistaa vahvasti. Pankkitunnuskirjautuminen onkin vakiintunut terveyspalveluiden tunnistustavaksi johtavissa sovelluksissa.

Käyttökokemuksen ja nopeuden osalta pankkitunnuskirjautuminen ei sellaisenaan ole aivan huippuluokkaa. Sen vuoksi monissa mobiilisovelluksissa uudelleenkirjautuminen on usein mahdollistettu biometriikan, kuten FaceID:n tai sormenjälkitunnistuksen, avulla. Tietoturvamielessä tämä edellyttää, että palveluntarjoajalla on tarkoitukseen soveltuvaa mobiilitunnistusteknologiaa käytössä. Esimerkiksi Signicatin MobileID-teknologian avulla pystytään varmistamaan saman aikaisesti sekä pankkitason tietoturva ja että huippuluokan käytettävyys.

Toinen tunnistautumiseen liittyvä olennainen asia on, että kuinka pankkitunnuksettomat asiakkaat tunnistetaan. Miten esimerkiksi ulkomaiset asiakkaat voidaan tunnistaa, mikäli heidän käytössään ei ole pankkitunnuksia? Tämän tyyppiset erikoistapaukset aiheuttavat paljon manuaalista työtä tai erityisjärjestelyitä ja sitä kautta lisäkustannuksia. Nykypäivän teknologialla etätunnistaminen voidaan tehdä esimerkiksi passin tai henkilökortin sekä käyttäjän selfien tai videon perusteella. Passi voidaan lukea ja varmentaa kuvallisesti tai vaikka passin NFC-sirun kautta. Tuloksena saadaan luotettavasti tunnistettu asiakas ja sujuva etäasiointi myös erikoistilanteissa.

Finanssisektorilta opittua: Asiakkaaksi tulemiseen on kiinnitettävä huomiota

Pankkipalvelut ovat loistava esimerkki siitä, miten kuluttajat ovat hyvinkin vaativia asiakkaaksi tulemisen ja palveluihin rekisteröitymisen osalta. Signicatin Battle-to-Onboard 2022 -tutkimuksen perusteella eurooppalaiset asiakkaat keskeyttivät finanssipalveluihin asiakkaaksi rekisteröitymisen 68 %:ssa tapauksista. Yleisimmät keskeytyksen syyt olivat hidas ja monimutkainen rekisteröitymisprosessi, asiakkaalta kysyttiin liikaa henkilökohtaisia tietoja ja täysin digitaalisen asiakkaaksi tulemisprosessin puuttuminen kokonaan.

Edellä mainitut kuluttajien odotukset ovat tietysti relevantteja myös terveyspalveluiden kohdalla, joten niihin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota. Rekisteröitymisestä voidaan tehdä helppoa ja nopeaa esimerkiksi varmistamalla, että käytössä on nopea tunnistautumistapa, jota asiakas osaa käyttää ilman suurta vaivaa. Asiakkaan tietoja voi esitäyttää valmiiksi esimerkiksi rekisterihakuja hyödyntämällä, jotta asiakkaalta kysyttävän tiedon määrä minimoidaan. Palveluun uudelleenkirjautumisesta täytyy myös tehdä helppoa, jotta asiakkuus ei jää kertaluontoiseksi.

Signicat toimii mahdollistajana terveydenhuoltosektorin digitalisoinnissa ja tarjoaa teknologiaa mm. turvalliseen tunnistamiseen, rekisterihakujen tekemiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen ja moniin muihin tarpeisiin. Ratkaisujamme on jo käytössä laajalla joukolla kotimaisia ja kansainvälisiä terveydenhuoltosektorin toimijoita.

Haluatko kuulla kuinka voimme auttaa teitä? Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin!