Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Turun Yliopisto

Aiemmin yhden opiskelijan tunnistaminen vei keskimäärin 30 minuuttia videopuhelun välityksellä. Nyt tämä prosessi on saatu automatisoitua.

#
Haaste

Turun yliopisto on yksi Suomen suurimmista yliopistoista ja sen kahdeksassa tiedekunnassa opiskelee noin 20 000 opiskelijaa. Noin 7,1 % opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita. Vuoden 2020 keväällä Turun yliopisto tunnisti haasteen kansainvälisten opiskelijoiden henkilöllisyyden todentamisessa. Uudet opiskelijat on tunnistettava siten, että tunnistus täyttää vahvan tunnistamisen kriteerit.

Opiskelijan henkilöllisyyden varmentaminen on edellytys sille, että opiskelupaikan saanut opiskelija saa käyttöönsä tunnukset yliopiston järjestelmiin. Tunnusten lähettäminen kirjattuna kirjeenä ei pandemian aikana ollut varteenotettava vaihtoehto. Myöskään paikan päällä tehtävä tunnistaminen henkilöllisyystodistuksen, kuten passin perusteella, ei ollut mahdollista kansainvälisten matkustusrajoitusten kanssa.

Yliopisto kehitti väliaikaiseksi ratkaisuksi oman prosessin henkilöllisyyden varmistamiseen videopuhelun välityksellä. Tämä kuitenkin vaati kiireisimpänä aikana useamman työntekijän työpanoksen, ja sen lisäksi jokainen tunnistustapahtuma kesti keskimäärin 30 minuuttia.

# Ratkaisu

Turun yliopistossa tiedostettiin hyvin, että oman henkilökunnan videohaastatteluun perustuva etätunnistaminen olisi vain väliaikainen ratkaisu. Tavoitteena oli saada yliopiston käyttöön ratkaisu, jonka avulla kansainväliset opiskelijat voitaisiin tunnistaa. Tunnistamisessa oleellista oli eIDAS-kehikon korotettu varmuustaso ja sen mukaisesti tehtävä tunnistus mistä tahansa maasta tai alustasta riippumattomasti.

Yliopistolle oli tärkeää, että etätunnistuksen ratkaisu ei vaatisi käyttäjää asentamaan tietokoneelle tai mobiililaitteelle erillistä sovellusta. Oli myös tärkeää, että se toimisi myös muilla kuin Android- tai iOS-käyttöjärjestelmää käyttävillä laitteilla. Signicatin etätunnistuksen ratkaisu täytti kaikki nämä kriteerit. Tämän lisäksi yliopisto piti tärkeänä Signicatin pitkää kansainvälistä kokemusta sekä mainetta luotettavana kumppanina.

Signicatin toimittama ratkaisu sisältää henkilötodistuksen, kuten passin ID- tai ajokortin tarkastuksen, käyttäjän tapahtuman aikana ottaman omakuvan vertaamisen henkilötodistuksessa olevaan kuvaan sekä niin kutsun ”liveness”-tarkistuksen. Tarkistuksessa henkilöä pyydetään hymyilemään tai kääntämään päätään jompaankumpaan suuntaan. Näin voidaan varmistua siitä, että henkilöllisyyden todentamiseen ei käytetä pelkästään valokuvaa. Samalla varmistustaan siitä, että tapahtuman taustalla ei ole robotti.

# Tulokset

Turun yliopistolle uuden ratkaisun käyttöönotto on tuonut huomattavat säästöt. Sen sijaan, että tunnistustapahtumat hoitaisi yliopiston henkilökunta, on tunnistautuminen nyt täysin automatisoitu. Tämä tuo keskimäärin 30 minuutin työajan säästön yhtä tunnistamista kohden. Etätunnistus voidaan tehdä milloin tahansa, eikä opiskelijan tarvitse enää varata aikaa videolla tapahtuvaa tunnistamista varten.

Alustariippumaton ratkaisu takaa sen, että yliopiston tukihenkilökunnan ei tarvitse käyttää aikaa ratkaistakseen tekniseen yhteensopivuuteen liittyviä ongelmia. Signicatin ratkaisun avulla toteutettu etätunnistus täyttää eIDAS-kehikon korotetun varmuustason, eli vastaa suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tehtyä tunnistustapahtumaa.