Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Tehy

Pankkitunnuksilla tapahtuva jäsensivuille tapahtuva kirjautuminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen on käyttäjälle kätevää ja lisää palvelun turvallisuutta.

– Vahva sähköinen tunnistaminen ja allekirjoitus auttavat meitä palvelemaan jäseniämme entistä joustavammin ja turvallisemmin.
Jari Malmberg logo
Jari Malmberg
Tietohallintopäällikkö, Tehy


Lähtötilanne

Tehy on Suomen suurin terveys- ja sosiaalialan ammattiliitto ja tarjoaa jäsenille edunvalvontapalveluita, kuten työsuhdeneuvontaa. Voidakseen palvella jäseniä entistä monipuolisemmin ja joustavammin, Tehy on laajentanut palvelujen tarjontaa verkkoon, missä jäsenet voivat asioida silloin kun se heille parhaiten sopii. Asiointipalvelussa jäsenet voivat muun muassa tarkastella jäsenmaksujaan, asioida liiton työsuhdeneuvonnan kanssa, ilmoittautua kursseille ja allekirjoittaa erilaisia asiakirjoja. Asiointipalvelun sisäänkirjautuminen tapahtuu jäsennumeron ja salasanan perusteella. Tehy halusi nostaa tietoturvallisuuden tasoa sekä tuoda rinnalle vaihtoehtoisen tavan kirjautua jäsenpalveluihin.

Tehyn ammattiosastot käsittelevät tuhansia asiakirjoja vuodessa. Luottamuksellisten asiakirjojen allekirjoittaminen vaati perinteisen tulosta-allekirjoita-skannaa-lähetä -prosessin, mikä oli kuitenkin hidas ja altis virheille eikä sopinut luottamuksellisten asiakirjojen käsittelyyn. Asiakirjojen allekirjoittaminen haluttiin myös sähköistää ja integroida dokumenttien hallintapalvelun kanssa.


Ratkaisu

Tehy halusi turvallisen kirjautumisratkaisun, joka palvelisi luotettavasti suurta jäsenmäärää ja usein tapahtuvaa sisäänkirjautumista käyttäjäystävällisesti. Asiointipalvelussa on saatavilla paljon jäseniin liittyviä, myös arkaluontoisia tietoja, joiden turvassa pitäminen on ensiarvoisen tärkeää. Signicat toimittaa Tehylle vahvan sähköisen tunnistamisen palveluna, jolloin loppukäyttäjät voivat käyttää asiointipalveluun kirjautumiseen ja allekirjoittamiseen samoja tuttuja pankkitunnuksia tai Mobiilivarmennetta, joita he hyödyntävät arjessa jo muun muassa pankkiasiointiin ja julkisen sektorin palveluissa.


Tulokset

Signicatin toimittama vahvan sähköisen tunnistamisen ratkaisu on otettu hyvin vastaan Tehyn jäsenten joukossa. Sisäänkirjautuminen ei enää edellytä erillistä salasanaa, ja on huomattavasti turvallisempi kuin perinteinen käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva kirjautuminen. Nykyaikaiset sähköiset tunnistautumistavat, kuten vahva pankkitunnuksiin perustuva kirjautuminen, voivat tulevaisuudessa korvata käyttäjätunnuksiin ja salasanaan perustuvan kirjautumisen kokonaan

Digitaalisten palveluiden hallinnan näkökulmasta vahva sähköinen tunnistaminen on SaaS-palveluna huomattavasti yksinkertaisempi ja kustannustehokkaampi ylläpitää verrattuna suoraan integraatioon pankkien kanssa, sillä Tehy sai kaikki pankkitunnukset ja Mobiilivarmenteen käyttöön yhdellä integraatiolla. Tehyn ammattiosastojen jäsenet ja toimihenkilöt voivat käyttää nyt pankkitunnuksia ja Mobiilivarmennetta myös sähköiseen allekirjoitukseen, jonka voi tehdä helposti myös älypuhelimella.