Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Use cases

En platform til at automatisere AML, KYC/KYB processer

Leder du efter en løsning, der automatiserer dine AML (anti-money-laundry) drevne KYC og KYB processer? Gå ind på vores platform og få adgang til identifikationsmetoder og internationale identitetsdatakilder til at skabe en automatiseret KYC/KYB proces.

Slip for besværet med at håndtere flere leverandører, og reducer omkostninger ved at minimere mængden af manuelt arbejde, og øg din konverteringsrate ved onboarding af nye kunder.

AML drevet KYC og KYB

AML, KYC (Know Your Customer) og KYB (Know Your Business) henviser til forpligtelsen for regulerede brancher som for eksempel udbydere af finansielle tjenester, ejendomsmæglere, udbydere af kryptovaluta, revisorer og advokatfirmaer, til løbende at identificere deres kunder og vurdere deres tilknyttede risici for hvidvasking af penge. De skal rapportere til myndighederne, hvis de finder mistænkelige aktiviteter. Internationale bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge er grundlag for tjek af KYC og KYB. Med indførelsen af det 6. AML direktiv er kravene blevet mere detaljerede end tidligere og bedre afstemt på tværs af grænserne.

Alligevel kæmper mange regulerede virksomheder med at overholde AML drevet KYC og KYB praksis. De har allerede svært ved selv at håndtere foranstaltninger mod hvidvask af penge, og automatisere relaterede processer.

En udfordrende opgave, som aldrig slutter

Ifølge en 2020-undersøgelsesrapport fra Deloitte, var afhængighed af manuelle processer og dårlig kvalitet/utilstrækkelige data blandt de største udfordringer for banker, når de administrerede et AML compliance program. Selv 62% af respondenterne indikerede, at utilstrækkelig/forældet teknologi til at håndtere forpligtelser til at overholde AML, var den største udfordring for overholdelse af AML.

Det svarer til, hvad vi ser som de store udfordringer på markedet vedrørende AML-drevet KYC og KYB praksis:

 • Hvordan håndterer man afvejningen mellem compliance og konverteringsrater?
 • Hvordan skaber man en troværdig automatiseret løsning, der begrænser mængden af manuelt arbejde og reducerer omkostningerne?
 • Hvordan skaber man en løsning, der lever op til compliance-regler og tilpassser sig til de lokale “best practices”, der er i konstant udvikling og internationale krav til AML?
 • Hvordan håndterer man flere teknologileverandører som hver især leverer “en brik til puslespillet” ved overholdelse af AML og KYC/KYB aktiviteter?

Hvad er typiske KYC og KYC aktiviteter?

På et overordnet niveau består KYC og KYB processer af 4 nøgleaktiviteter:

 • Her hentes detaljer som entydigt identificerer kunden (som navn og cpr.nr.) fra kunden og bliver verificeret mod pålidelige kilder. I tillæg bliver personen “på den anden side af skærmen” identificeret på distancen, er personen virkelig den, vedkommende udgiver sig for at være?

 • På dette trin hentes ekstra kundeinformation fra pålidelig kilder, der fungerer som input til næste trin, risikovurderingen.

  • For KYC er eksempler på dette trin at verificere en adresse mod en pålidelig kilde eller screene personen op imod PEP (politisk eksponeret person) og sanktionsstatus.
  • For KYB skal en organisations ejerskab, kontrolstruktur og UBOer (ultimative retmæssige ejere) etableres og verificeret imod pålidelige kilder.
  • For både KYC og KYB skal kilden til midler og rigdom også verificeres.
  • For EDD skal mere dybdegående information skaffes fra pålidelig kilde.
 • Den tidligere indsamlede information gennemgås og kundens risikoprofil fastlægges. Risiko kan påvirkes af mange forskellige parametre kundeenhedstype/struktur, type af tilbudt produkt, branche, land, PEP/sanktionsstatus og gennemsigtighed og omdømme.

 • KYC og KYB er ikke engangsaktiviteter som kun skal gennemføres ved onboarding. Kundeinformation og risiko skal opdateres løbende, hvilket kræver at ændringer i tidligere indhentet data må overvåges. Udover KYC og KYB data skal finansielle transaktioner også overvåges og vurderes løbende.

Det er meget at dække... gå ind på Signicat platform!

Med vores omfattende platfor, kan du automatisere KYC/KYC processerne og dække alle kerneaktiviteterne. Du får adgang til tonsvis af digitale identificationsmetoder og international identitetsdatakilder så du kan overholde AML-reglerne. Alle de værktøjer du skal bruge til at bygge en løsning, der dækker din virksomheds lokale internationale behov. Bliv fri for besværet med at håndtere flere leverandører, reducer omkostningerne ved at minimere mængden af manuelt arbejde, og øg dine konverteringsrater ved onboarding af nye kunder.

 • Signicat tilbyder en omfattende række pålidelige identitetsdatakilder på vores platform, fra elektroniske identiteter (eID’er), ID-dokument verifikationsservices (eIDV), og registeropslag. Vi kan rådgive dig om, hvilke kilder du skal bruge, baseret på din 1) risikobaserede tilgang 2) gældende regler, 3) ønsket slutbruger tilgængeligehed og 4) omkostninger.

 • Signicat tilbyder forskellige løsninger til identifikation på distancen. Den mest tilgængelige måde er uden tvivl en elektronisk identitet eller eID. Elektroniske ID’er, der giver verificeret identitetsdata, er skabt af nationale myndigheder og banker. Vores platform tilbyder integration til mere end 30 eID’er, der dækker de fleste europæiske lande. Slutbrugeren logger helt simpelt ind ved at bruge sin app eller mobiltelefon og kan dele deres verificerede data med din virksomhed.

  Alternativt tilbyder Signicat ID-dokumentscannings- og verifikationsservices (eIDV). Tjenester af høj kvalitet til sikker scanning af ID-dokumenter for at opnå verificerede identitetsdata, sammenligne ansigstsmønstre mellem billedet i ID’et og dokumentholderen (verifikation af indehaver), og gennemføre liveness-tjek for at forhindre misbrug af identitet. Vores platform giver dig adgang til alle førende eIDV teknikker, billedbaseret, videobaseret, NFC-teknologi og biometri.

  Hver metoder har sit eget sikkerhedsniveau. Signicat kan hjælpe med at evaluere og vælge den rette metode til deti forretningsbehov.

 • Signicat forbinder dig med betroede tredjepartsregistre, som du kan bruge til:

  •  identity information provided by the user  
  • Bekræft identitetsinformation givet af brugeren
  • Berig bruger- og virksomhedsdata   
  • Sikre overholdelse af AML/KYC regler  

  Til virksomheder kan vores API levere følgende typer information fra lokale og internationale registre: søgning af grundlæggende information, roller, virksomhedsstruktur, UBO (ultimativ retmæssig ejer), screening, autorisationer og finansiel information.  

  For forbrugere og forretningsrelaterede personer, giver vores API følgende typer information fra lokale og internationale registre: adresse, basisinformation, finansiel information, verifikation af adresse og tjek af bankkontoindehavere.

 • Signicat tilbyder praktiske API’er til at overvåge ændringer i datakilder på din platform. Du kan konfigurere, hvad du vil overvåge, hvor ofte og fra hvilken kilde. API’et vil derefter kun informere dig, når ændringer opstår.