Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Elektroniske signaturer

Elektronisk signering for virksomheder

Fleksibel, sikker elektronisk signeringsløsning designet specifikt til at understøtte business-til-business dokumentsignering uden manuelle signeringsprocesser.

Fordele

 • Troværdige aftaler

  Forsvarligt bevis på en udført aftale via dokumentforsegling, der langt overgår en udskriv-underskriv-scan proces.

 • Højere sikkerhed

  Sikkerhed for en underskrifts gyldighed via ID verifikation og opslag i autoriserede registre.

 • Flere underskrivere - flere dokumenter

  Flere underskrivere, der skriver under på flere dokumenter i en proces, inklusive videresendelse.

Elementer i elektronisk signering for virksomheder

 • En vigtig del af Signicats tilbud, er evnen til at verificere identiteter. Signicat Business Signature tilbyder at verificere, at dem, der underskriver dokumenterne, er, hvem de siger, de er - via elektroniske eID'er, ID papirscanning, OTP og mere.

 • Et forretningscertifikat er et bevis på, at organisationen virkelig står bag underskrifter og forsegling. Signicat har et samarbejde med udstedere af certifikater, der kan assistere i processen med hensyn til at udstede forretningscertifikater for organisationen.

 • Ofte bliver underskrifter sendt til personer uden underskriftsrettigheder eller der er behov for yderligere underskrifter. Funktionen "underskrift videresendelse" sikrer, at de rigtige personer skriver under på de rigtige aftaler og andre dokumenter.

 • Vi tilbyder integration til CRM, som gør dig i stand til let at spore dine underskrifter. Vi kan forbinde til Salesforce og Microsoft Dynamics, og kan nemt tilføje nye CRM systemer, hvis der er behov for det.

 • Nogle lande har registre med personer, der har lov til at skrive under på vegne af deres organisation. Som en del af Signicat Business Signature-løsningen tilbyder vi at slå disse data op og tilføje til dokumentet.

 • Udover at håndtere underskrifter, understøtter Signicat også onboarding af virksomheder som kunder. Dette er en proces svarende til at onboarde personer, men omfatter yderligere tjek og opslag i registre.