Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog
Thomas Osinga

Tribe lead - Identity Proofing

Signicat og T-rank overvinder sammen udfordringen med at identificere UBO'er

Signicats unikke løsning til at identificere Ultimate Beneficial Owners (UBO'er) på tværs af landegrænser kan være afgørende, når du søger efter vigtig information i KYB-processer. I dette blogindlæg forklarer vi, hvordan det fungerer, og viser, hvor den avancerede UBO-information fra T-rank kommer i spil.

# Hvad er en UBO?

UBO står for Ultimate Beneficial Owner og henviser til fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden efter specifikke kriterier.

# Hvorfor skal du identificere UBO'en?

I den globale bekæmpelse af økonomisk kriminalitet har lande i fællesskab besluttet, at udbydere af finansielle tjenesteydelser (som fx banker) skal identificere personer med betydelig kontrol (i en virksomhed), før de accepterer dem som erhvervskunder.

Denne kontrolproces kaldes CDD (Customer Due Diligence), KYC (Know Your Customer) eller KYB (Know Your Business) og er påkrævet af europæiske AML-direktiver og nationale love.


# Hvordan kan du identificere UBO'en?

I Europa, hvor direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) gælder, kan virksomheder identificere UBO'er ved at beregne de integrerede ejerskabsprocenter eller stemmerettigheder for en person i en organisation.

Personer med en integreret ejerskabsprocent over en vis grænse betragtes som UBO'er. 'Integreret' betyder, at ejerskabsprocenterne på tværs af forskellige niveauer i en ejerstruktur multipliceres. En typisk tærskelværdi for UBO'er i EU er 25 % integreret ejerskab.

Billedet nedenfor illustrerer, hvordan integreret ejerskab kan beregnes.

Afhængigt af en organisations juridiske form kan ejere være en eller flere private (fysiske) personer eller kan være andre organisationer eller en kombination af begge. Hvis en organisation er (delvist) ejet af en anden organisation, gentager spørgsmålet om ejerskab sig selv, og så videre. I dette eksempel er den integrerede ejerskabsprocent for person C i organisation A 40 % x 35 % = 14 %.

# Hvorfor er det så svært at identificere UBO'er?

Det illustrerede eksempel på integreret ejerskab ser simpelt ud, men det kan være komplekst at forstå en persons evne til at kontrollere en organisation.

Udover ejerskabet af aktier skal du se nærmere på stemmerettighederne i forbindelse med disse aktier. På den måde kan du bestemme en aktionærs faktiske indflydelse i en organisation. Ovenikøbet kan ejerandele nogle gange give et misvisende indtryk af en aktionærs mulighed for at påvirke resultatet af en afstemning.

Tag nedenstående eksempel, hvor personer med minoritetsstemmeret (Person C, D, E har kun 2 % af aktierne i A) i praksis stadig kan bestemme udfaldet af alle mulige stemmescenarier.

Globale ejerskabsstrukturer er ofte komplekse med mange niveauer og cirkler. Eksemplet ovenfor viser, at ejerskabsprocenter i disse strukturer kan give et misvisende indtryk af en persons evne til at påvirke resultatet af en afstemning. På trods af ejerskabet på 2 % kan person C, D og E stadig påvirke alle mulige afstemningsscenarier i organisationen.

En anden kompleksitet er at handle med udenlandske enheder eller personer, der ejer aktier i en given virksomhed.

Her skal du hente de nødvendige data til UBO-identifikation fra forskellige registre på tværs af grænserne. Derudover bruger nationale love i europæiske lande forskellige definitioner for UBO'er. I praksis betyder det, at beregningen af ​​det integrerede ejerskab afhænger af den gældende lokale regulering.

Forskellige definitioner af UBO'er påvirker, hvordan du beregner integreret ejerskab, hvilket resulterer i forskellige resultater.

Endelig har nogle organisationer ingen aktionærer, der opfylder UBO-kriterierne. Her udpeges bestyrelsesmedlemmer eller personer med dagligt ledelsesansvar som UBO'er.

Samlet set er det meget komplekst at identificere UBO'er. Heldigvis kan Signicat fjerne kompleksiteten ved at bruge detaljerede UBO-data fra T-rank.

# Hvordan hjælper dataene fra T-rank dig med at identificere UBO'er?

Via Signicat-platformen får du alle de værdifulde UBO-oplysninger fra T-rank. Med disse data kan du identificere de korrekte UBO'er:

Virksomhedsejerskab på tværs af grænser

Virksomhedsejerskab involverer ofte enheder på tværs af grænser. T-rank og Signicat har integrationer med en lang række internationale datakilder, der gør UBO-identifikation mulig på tværs af næsten alle lande i verden. Eksempler på datakilder er offentlige nordiske virksomhedsregistre og internationale kommercielle kreditbureauer som Bureau van Dijk.

UBO-identifikationsberegningen er forskellig på tværs af landegrænser

T-rank understøtter forskellige beregningsmodeller og giver dig mulighed for at indstille dine egne værdier, hvilket sikrer overholdelse af lokale regler.

UBO-identifikation kræver komplekse ejerskabsberegninger

Forskellige parametre og beregningsmetoder kan afgøre, hvem der har reel kontrol i en organisation. T-rank og Signicat giver alle relevante parametre (eksempel nedenfor), inklusive stemmestyrke, til at bestemme UBO'erne.

# Løs udfordringen med UBO-identifikation med Signicat og T-rank

  • Forskellige definitioner i forskellige lande

Vores API understøtter forskellige landeberegningsmodeller og giver alle relevante indikatorer (ejerskab, stemmestyrke) som generisk output.

  • Virksomhedsejerskab over landegrænser

Få adgang til indenlandske kilder (f.eks. Aksjonæregister) eller kilder på tværs af grænser (f.eks. Bureau van Dijk) gennem en enkelt API.

  • Komplekse beregninger

API understøtter direkte og indirekte (+cirkulært) ejerskab og stemmeret.