Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Blog

Dansk digitalisering i nyt gear

Den aktuelle Covid19 krise understreger værdien af den digitale vej, Danmark har fulgt i årtier, og krisen peger tydeligt på digitalt knowhow og digitale løsninger - fx digital signatur og digital onboarding.

En sjælden gang optræder der pludselige og skelsættende samfundsmæssige hændelser, der, sender en chokbølge som breder sig globalt og forandrer verden radikalt for øjnene af os i et tempo, som ingen troede muligt. Det er dét, vi har været vidne til på det seneste med Covid19. Både de sundhedsmæssige, de sociale og de økonomiske konsekvenser er allerede omfattende, og vi krydser alle fingre for, at vi ved at stå sammen - på afstand! - hurtigt kan vende tilbage til en normaliseret dagligdag.

Digitaliseringens værdi

Men der er faktisk også lyspunkter, som det er værd at glæde sig over. Et af dem er, at den aktuelle krise på rekordtid har overbevist hele befolkninger om nødvendigheden og værdien af digitalisering.

Det enkle spørgsmål er, hvad man gør, hvis man ikke kan mødes i den fysiske verden? Hvis virksomheder ikke kan møde deres kunder, samarbejdspartnere, leverandører eller medarbejdere? Og hvis borgere ikke kan møde læger, skolelærere, sagsbehandlere, offentlige myndigheder eller sågar deres egne børnebørn eller bedsteforældre ansigt til ansigt?

Svaret har i meget høj grad vist sig at være digitale platforme, online-mødesteder og apps, som tusindvis af virksomheder og millioner af borgere har taget til sig i en grad som aldrig før. I utallige afskygninger giver digitale kanaler mulighed for at opretholde kontakten, samarbejdet og forretningen til trods for den fysiske adskillelse.

De gør det muligt at holde et ellers nedlukket samfund digitalt åbent i en grad så skolebørnene stadig kan få vejledning af deres lærere, så patienter stadig kan mødes med deres læge, så borgerne stadig kan fylde køleskabet uden at behøve at gå i supermarkedet, så virksomheder stadig kan holde teammøder, og så medarbejdere stadig kan løse deres opgaver, nu bare fra hjemmekontoret.

Det kan synes indlysende for mange af os danskere uden videre at flytte over i det digitale univers, når det er nødvendigt. Men det store, kollektive digitale spring, som Danmark har præsteret nærmest fra den ene dag til den næste – som svar på Covid19 - har kun været muligt, fordi vi i årtier har haft en målrettet dansk digitaliseringsstrategi, som vi ser frugten af i dag.

Flere tvunget til at tage stilling til digitale muligheder

Det nye er i virkeligheden blot, at omstændighederne har tvunget langt, langt flere til aktivt at tage stilling til allerede eksisterende digitale muligheder og til at tage dem i brug. Et af de tydeligste tegn er det ellers vanskelige marked for online-supermarkeder, som på ingen tid er blevet profitabelt. Et andet er digitale betalinger som i øjeblikket stiger kraftigt fra et allerede højt niveau.

Et tredje eksempel er den signifikante stigning i efterspørgslen blandt virksomheder på sikre og effektive løsninger til digital signatur. Tidligere har en vis gruppe af virksomhederne - selv i Danmark - forholdt sig relativt konservativt til implementering af digital signatur.

Gamle rutiner med underskrift på papir og med scanning og fotokopiering og udsending via e-mail og for nogle endda fax - har holdt ved, blot fordi vi var vant til det eller ikke kender til alternativer. Men pludselig, når ledelse og medarbejdere er spredt for alle vinde, og virksomheden skal fortsætte sin drift, og sikkerheden og effektiviteten skal opretholdes, så er motivationen for et skift til digital signatur til stede, og virksomhederne får øjnene op for, at den digitale signatur ikke kun er nemmere, men også langt mere sikker. Og faktisk mere end det; hvis man ikke er udstyret med scanner og printer på hjemmekontoret, så er digital signatur den eneste løsning.

Et fjerde eksempel er virksomhedernes onboarding af kunder - fx i den finansielle industri. Uden muligheden for at mødes fysisk er det forbundet med stort besvær at onboarde nye kunder og samtidig være compliant med gældende regler for Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML). Med mindre altså, at man benytter sig af en løsning til digital identifikation og autentificering - som i øvrigt er hurtigere og sikrere også i en normal hverdag, hvor det er muligt at møde sin kunde ansigt til ansigt.

Danmark er i gunstig position til at udnytte krisen

Sammenlignet med en lang række andre lande er Danmark i kraft af sin lange tradition for digitalisering i en særdeles gunstig position til at udnytte den aktuelle krise på en konstruktiv og fremadrettet måde. Det digitale fokus får nye grupper af både borgere og virksomheder til markant at opgradere deres digitale parathed. Men det understreger også Danmarks muligheder for og evne til både at udvikle nye forretningskoncepter, der er tilpasset den ændrede virkelighed nu og her, og til i stadig højere grad at tænke digitalisering ind i forretningen.

Den pludselige acceleration af digitaliseringen kan komme Danmark som land til stor gavn på lidt længere sigt, hvis vi forstår at markedsføre dansk digitalisering og omsætte vores digitale tradition og digitale viden til konkrete løsninger, som kan hjælpe verden omkring os med at opnå de samme digitale fordele, som Covid19 netop nu er i gang med at forløse.

Danmark skal selvsagt tilbage til en virkelighed hurtigst muligt, hvor vi igen kan mødes fysisk med venner og familie og med kunder og kolleger. Men det bliver en virkelighed, hvor vi kollektivt én gang for alle er rykket op i et nyt digitalt gear.