Security Compliance Manager

Som Compliance Manager vil du bli en sentral del av Signicat sin Security & Quality avdeling med hovedansvar i å følge opp Signicat sin etterlevelse av interne regler og policyer, kontraktuelle forpliktelser, sertifiseringer og standarder som ISO 27001, SOC2 og lovverk som GDPR, eIDAS, IKT-forskriften og tilsvaredne i andre europeiske land. I samarbeid med Security & Quality avdelingen identifisere og planlegge en strategisk plan for hvilke sertifiseringer og revisjonsrapporter som skal implementeres.

Stillingen rapporterer til CISO i Signicat AS.

I nye marked møter vi stadig nye utfordringer hvor regulerende myndigheter og kunder har ulike krav til tjenestene vi tilbyr. Som en SaaS-leverandør ønsker Signicat å tilby en basistjeneste som er god nok for alle hvor det ikke er nødvendig med kundespesifikke tilpassninger og dokumentasjon. For å klare dette trenger Signicat derfor en god strategisk fremgangsmåte for å håndtere alle forespørsler relatert til sikkerhet og compliance. Signicat er i dag ISO 27001-sertifisert, notifisert som en qualified Trust Service Provider i henhold til eIDAS og leverer flere revisjonsrapporter, inkludert SOC2 rapport, til sine kunder.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
– Lede og utvikle compliance i Signicat
– Gjennomføre internrevisjon av Signicat i henhold til ISO 27001
– Planlegge avtalte revisjoner
– Bistå andre avdelinger med gjennomføring av compliance-relaterte aktiviteter
– Andre IT-sikkerhetsoppgaver innenfor programvaresikkerhet, nettverkssikkerhet, skysikkerhet, risk management, personvern, kryptografi, governance & compliance, prosessutvikling og IT-juss

Kvalifikasjoner og erfaring:
– Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Dokumentert og relevant erfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse
– Erfaring med informasjonsikkerhet og styringssystemer som ISO 27001
– Erfaring med GDPR
– Fordel å ha erfaring med gjennomføring av internrevisjon og Lead Auditor kurs
– Fordel med kjennskap til revisjonsstandarder som ISAE3402 og SOC2

Personlige egenskaper:
– Du er initiativrik, forbedrings- og løsningsorientert
– Du er ansvarlig, strukturert og nøyaktig
– Du jobber selvstendig og effektivt
– Du er en lagspiller

Vi kan tilby deg:
– Gode helse, forsikrings- og pensjonsordninger
– Fine kontorlokaler sentralt i Trondheim.
– Meget godt arbeidsmiljø
– Fleksibilitet
– Sosiale aktiviteter (husband, bedriftsidrett, spillkvelder)

For spørsmål og søknad kontakt CISO Thomas Kjøglum på thomas.kjoglum@signicat.com.

Om arbeidsgiveren
Signicat er en av de ledende leverandørene av elektroniske identitets- og signaturløsninger i Europa. Vi leverer nettbaserte tillitsbaserte tjenester til offentlig og privat sektor globalt.

Vi reduserer risikoen på smarte måter som gjør det enkelt for bedrifter å tilby online autentisering, identifikasjon og elektroniske signaturer. Vi er stolte over å tilby identitetssikring og autentisering til over 430 europeiske bedrifter og institusjoner innen sektorer som regjeringen, bank, finans, forsikring og e-handel.

Vi er et raskt voksende selskap, og en av de mest komplette leverandørene av elektroniske identifikasjonstjenester for de nordiske og europeiske markedene. Vi verdsetter innovasjon og de ansattes trivsel hvor alle jobber sammen for å skape et støttende og inspirerende arbeidsmiljø.

Signicat har 114 ansatte på kontorer i Trondheim (hovedkontor), Oslo, København, Helsingfors, Stockholm, Amsterdam, London, Lisboa og Tyskland, og vi vokser stadig. Vårt fokus er sikkerhet og profesjonalitet, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre produkter og oss selv.

Søk på stillingen

Posted in careers.